« terug naar vorige pagina

Voorwaarden Aanmelding/Inschrijving

  1.  Kosten voor een uur of deel van een uur van consultatie van Seksuologie Deventer bedragen 150 euro. Hierin behoeft geen BTW te worden verrekend, aangezien het om Zorglevering gaat. Zorg is vrijgesteld van BTW voering. U krijgt hiervan een factuur tijdens of na de interventie. 
  2. Deze Factuur wordt binnen 2 weken na levering voldaan door u volgens de meegeleverde rekeninggegevens.
  3. Afzegging kan uiterlijk 48 uur van tevoren via de website. Indien dit later dan deze termijn plaats vindt dan kunnen toch kosten aan u worden doorberekend. Dat kan maximaal 75 euro zijn.