« terug naar vorige pagina

Uitkomsten patienttevredenheidsonderzoek

Uitkomsten patiëntenenquête huisarts Borgman; april 2018

Uit de uitslag van de enquête komt naar voren dat we op vrijwel alle punten rond het landelijk gemiddelde score. Met dit resultaat zijn we natuurlijk erg blij.

Wij willen als praktijk graag laagdrempelig en continu beschikbaar zijn voor huisartsgeneeskundige zorg in de brede zin van het woord en het is dan ook fijn om in de vragenlijsten terug te zien dat dit zo ervaren wordt. Zo wordt huisarts Borgman in algehele zin goed beoordeeld (8,8 op een 10-puntsschaal) en zijn patiënten tevreden over de mate waarin dokter Borgman op de hoogte is van hun medische achtergrond. over de duur van een consult Natuurlijk komen er uit de vragenlijsten ook punten die beter kunnen en daarmee zullen we aan de slag gaan. Dit betreft vooral de tijd in de wachtkamer voor een consult, die boven de referentiewaarden ligt, maar waarbij vermeld mag worden dat patiënten juist erg tevreden zijn over de tijd die dokter Borgman in het consult voor hen neemt.

Wij willen alle patiënten die meegedaan hebben aan de enquête bedanken voor hun feedback.