« terug naar vorige pagina

Regeling bij niet verschijnen

We proberen van onze kant zo zorgvuldig mogelijk uw afspraken met ons te plannen ten einde fouten te voorkomen. Duidelijkheid dient alle partijen ten gunste. Het is voor alle partijen dan ook erg vervelend als blijkt dat afspraken niet worden nagekomen. We beogen dit tot het uiterste te voorkomen, maar niet alle werkzaamheden zijn goed te voorspellen wat kan leiden tot uitloop onzerzijds. U kunt dan ook excuses van ons verwachten als wij van onze kant de afgesproken tijd niet hebben kunnen nakomen. Van u verwachten we deze intentie ook. Helaas moeten we soms ondervinden dat mensen structureel hun afspraken met ons niet of te laat nakomen en zonder verwittiging. Dat willen we bepreken om de toegankelijkheid zo goed mogelijk te houden. Het kan daarom wel zijn dat we een door u niet nagekomen afspraak aan u in rekening zullen brengen ( prijs vanaf 17.50 euro per 10 minuten).